Analize gratuite C.A.S.


Conform legislatiei in vigoare, analizele medicale gratuite efectuate prin Casa de Asigurari de Sanatate pot fi efectuate numai pe baza unei programari facute in prealabil la RoyalMed Calarasi. Beneficiati de analize medicale gratuite. Programarile se fac la la numarul de telefon 0242.332 469

Hemoleucograma completa – hemoglobina, hematocrit, numaratoare eritrocite, numaratoare leucocite, numaratoare trombocite, formula leucocitara, indici eritrocitari *1)
Numaratoare reticulocite
Examen citologic al frotiului sanguin *3)
VSH *1)
Determinare la gravida a grupului sanguin ABO *1)
Determinare la gravida a grupului sanguin Rh *1)
Anticorpi specifici anti Rh la gravida
Timp Quick si INR *1) (International Normalised Ratio)
APTT
Fibrinogenemie *1)
Proteine totale serice *1)
Electroforeza proteinelor serice *1)
Transferina
Feritina serica
Uree serica *1)
Acid uric seric *1)
Creatinina serica *1), **)
Bilirubina totala *1)
Bilirubina directa *1)
Glicemie *1)
Colesterol seric total *1)
HDL colesterol *1)
LDL colesterol *1)
Trigliceride serice *1)
TGP *1)
TGO *1)
Creatinkinaza CK
Gama GT
Fosfataza alcalina *1)
Sodiu seric *1)
Potasiu seric *1)
Calciu seric total *1)
Calciu ionic seric *1)
Magneziemie *1)
Sideremie *1)
Fosfor (fosfat seric)
Bicarbonat seric (EAB)
Examen complet de urina (sumar + sediment) *1)
Dozare proteine urinare *1)
Microalbuminuria (albumina urinara) *8)
Dozare glucoza urinara *1)
Creatinina urinara *8)
TSH *1)
FT4 *1)
Parathormonul seric (PTH)
Hormonul foliculinostimulant FSH
Hormonul luteinizant (LH)
Cortizol
Testosteron
Estradiol
Progesteron
Prolactina
Anti-HAV IgM *2)
Ag HBs (screening) *2)
Anti HCV *2)
Testare HIV la gravida *1)
ASLO *1)
VDRL *1) sau RPR *1)
Confirmare TPHA *4)
Antigen Helicobacter Pylori *1)
Complement seric C3
Complement seric C4
IgG seric
IgA, seric
IgM seric
IgE seric
Proteina C reactiva *1)
Factor rheumatoid
ATPO
PSA
free PSA *6)
Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1)
Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1)
Urocultura*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
Examen fungic urina*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica
Coprocultura*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica
Examen coproparazitologic (3 probe) *1)
Depistare hemoragii oculte *1)
Examene din secretii vaginale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
Examene din secretii vaginale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica
Examene din secretii uretrale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
Examene din secretii uretrale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica
Examen bacteriologic din secretii otice – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
Examen fungic din secretii otice – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica
Examen bacteriologic din secretii nazale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1)
Examen fungic din secretii nazale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1)
Examen bacteriologic din secretii conjunctivale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
Examen fungic din secretii conjunctivale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica
Examen bacteriologic din colectie purulenta – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana
Examen fungic din colectie purulenta – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica
Antibiograma *5)
Antifungigrama *5)

Nota 1:
*) Un set cuprinde 4 – 10 teste, la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie; se deconteaza maxim 2 seturi
**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asigurații care au evidențiat pe biletul de trimitere pentru investigații paraclinice că aceasta este evidentiat –management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situația în care pe buletinele de analiză ale pacienților cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigația nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
*1) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide si contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau specialist, pe răspunderea medicului de laborator.
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau specialist, pe răspunderea medicului de laborator.
*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie și de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferențial al cancerului de prostată. Se deconteaza numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse intre 4-10 nanograme/ml sau intre 4 – 10 micrograme/litru fara recomandarea medicului de familie sau de specialitate, pe raspunderea medicului de laborator.
*8) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asigurații care au evidențiat pe biletul de trimitere pentru investigații paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC) și boala cronică de rinichi, după caz.

NOTA 2:
Pentru culturile bacteriene si fungice, pretul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultura si identificare.